Rắn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Rắn có thể là: