Rủi ro là một cách gọi về những điều không tốt lành và không tốt đẹp.[1] Thuật ngữ này đề cập tới sự không chắc chắn trong hệ quả, tác động của một hành động bất kỳ có liên quan đến những thứ mà con người coi trọng (chẳng hạn như sức khỏe, hạnh phúc, của cải, tài sản hoặc môi trường). Rủi ro thường tập trung vào những hậu quả tiêu cực mà con người không mong muốn.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Risk”. Cambridge Dictionary.
  2. ^ “Glossary” (PDF). Society for Risk Analysis. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 21 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2020.