RPG (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ RPG)

RPG có thể đề cập đến:

Quân sự sửa

Rocket-propelled grenade, vũ khí chống tăng vác vai

Truyền thông và giải trí sửa

Tổ chức sửa