Ramanuja

Tham khảoSửa đổi

Ramanujacharya (1017-1137) (रामानुज, Rāmānuja) là một trong những lãnh tụ tinh thần nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất của triết lý Vedanta.