Reflection

trang định hướng Wikimedia

Reflection trong tiếng Anh nghĩa là sự phản chiếu có thể là:

Trong âm nhạc

Xem thêmSửa đổi