Reichstag

trang định hướng Wikimedia

Reichstag là từ trong tiếng Đức theo thuật ngữ chính trị có nghĩa là Nghị viện (hay Quốc hội) nhưng thường được hiểu là Nghị viện Vương quốc hay Nghị viện quốc gia hay Nghị viện Đế quốc. Nó được nhắc đến trong:

Các công trình sửa

Reichstagsgebäude, từ tiếng Đức cho nhà Nghị viện, viết tắt thành Reichstag. Theo nghĩa của công trình:

Cơ quan sửa

Nhiều cơ quan lập pháp trong các nước sử dụng tiếng Đức có tên Reichstag, bao gồm:

Sự kiện lịch sử sửa

Xem thêm sửa