Remich là một tổng về phía đông của Luxembourg, ở huyện Grevenmacher. Thủ phủ là Remich.

Remich
Réimech

Vị trí tổng Remich

Hành chính
Quốc gia Luxembourg
Huyện Grevenmacher
Thủ phủ Remich
Đơn vị bầu cử lập pháp Est
LAU 1 LU00008
Địa lý
Diện tích
  - Hạng
127,87 km²
thứ 11 trên 12
Điểm cao nhất
  - Hạng
368 m
thứ 12 of 12
Điểm thấp nhất
  - Hạng
140 m
thứ nhì of 12
Dân số
Dân số (2005)
  - Hạng
17.282
thứ 7 trên 12
Mật độ (2005)
  - Hạng
135,15/km²
thứ 4 trên 12
Các thị trấn (Thành phố in đậm)
Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein

Tổng này bao gồm 10 thị trấn:

Tham khảoSửa đổi