Rho (viết hoa Ρ, viết thường ρ hoặc ϱ) là chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Hy Lạp.

Sử dụngSửa đổi

Trong vật lí, ρ thể hiện khối lượng riêng của 1 chất lỏng.

Tham khảoSửa đổi