Rho (viết hoa Ρ, viết thường ρ hoặc ϱ) là chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Hy Lạp.

Sử dụngSửa đổi

Trong vật lí, ρ là kí hiệu của điện trở suất (Ωm)

Tham khảoSửa đổi