Riviera (huyện)

Huyện Riviera là một huyện thuộc bang TicinoThụy Sĩ. Thủ phủ là Biasca. Huyện này có diện tích 166,4 km², dân số năm 2007 là 12.193 người.

Huyện Riviera trong bang Ticino

Các đạo và đô thịSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Canton Ticino