Cha con nhà Stephenson

(Đổi hướng từ Robert Stephenson)

Cha con nhà Stephenson, George (9 tháng 6 năm 1781 - 12 tháng 8 năm 1848) và Robert (16 tháng 10 năm 1803 - 12 tháng 10 năm 1859) là những kỹ sư người Anh, đã chế tạo và thử nghiệm thành công đầu máy xe lửa tự lực đầu tiên trên thế giới, chấm dứt thời đại đường sắt ngựa kéo.

Cha con nhà Stephenson

Liên kết ngoài

sửa

Cảnh báo: Từ khóa xếp mặc định “Stephenson, Robert” ghi đè từ khóa trước, “Stephenson, George”.

Cảnh báo: Từ khóa xếp mặc định “Stephenson, Cha con nhà” ghi đè từ khóa trước, “Stephenson, Robert”.