Roi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Roi trong tiếng Việt có thể là: