Romaja hay cách ghi tiếng Hàn Quốc (Triều Tiên) bằng chữ latinh là các phương pháp ghi tiếng Triều Tiên bằng chữ cái Latinh. Romaja có nghĩa là "La Mã tự" hay "chữ La Mã". Romaja quốc ngữ là phương pháp nhiều người thường dùng nhất.

Romaja
Hangul
Hanja
로마
Hán-ViệtRoma tự
Hàn Quốc (Triều Tiên) ngữ Roma tự Biểu ký pháp
Hanja
韓國(朝鮮)語 로마字 表記法
Hán-ViệtHàn Quốc (Triều Tiên) ngữ Roma tự Biểu ký pháp

Romaja có ba loại thường dụng:

Tham khảoSửa đổi