Thể rondo, hay thể Luân khúc, gồm có một chủ đề chính xen kẽ với những chủ đề nhỏ hơn. Chủ đề chính thông thường được chơi ở cung chính, những giai điệu khác nằm ở những cung tương phản.

Sơ đồ tiêu biểu:

A - B - A - C - A - B - A

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa