Rossiya

trang định hướng Wikimedia

Rossiya, ngoài ý nghĩa là nước Nga (do chuyển tự từ chữ Nga Россия) còn được dùng để chỉ:

Xem thêmSửa đổi