Mỏ (giải phẫu học)

(đổi hướng từ Rostrum)

Trong giải phẫu học, thuật ngữ mỏ/ mõm hoặc rostrum (từ rostrum Latin có nghĩa là mỏ chim) được sử dụng cho một số cấu trúc không liên quan đến phát sinh trong các nhóm động vật khác nhau.

Rostrum (mỏ) của một con cá heo mũi chai

Động vật không xương sốngSửa đổi

Động vật có xương sốngSửa đổi

 
Sơ đồ hộp sọ sói với các tính năng chính được dán nhãn

Ở động vật có vú, rostrum là một phần của cranium nằm ở phía trước của vòm zygomatic, nơi nó giữ răng, vòm miệng và khoang mũi.[6]

Mỏ hoặc mõm của động vậtxương sống cũng có thể được gọi là rostrum.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Charles Drew (ngày 17 tháng 11 năm 2003). “Crustacea”. University of Bristol. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2010.
  2. ^ Todd A. Haney, Joel W. Martin & Eric W. Vetter (2007). “Leptostraca”. Trong James T. Carlton (biên tập). The Light and Smith Manual: Intertidal Invertebrates from Central California to Oregon (ấn bản 4). University of California Press. tr. 484–495. ISBN 978-0-520-23939-5.
  3. ^ George Gordh, Gordon Gordh & David Headrick (2003). “Rostrum”. A Dictionary of Entomology. CAB International. tr. 792. ISBN 978-0-85199-655-4.
  4. ^ Douglas Grant Smith (2001). “Mollusca (gastropods, pelecypods)”. Pennak's freshwater invertebrates of the United States: Porifera to Crustacea (ấn bản 4). John Wiley and Sons. tr. 327–400. ISBN 978-0-471-35837-4.
  5. ^ Burt Carter. “Cephalopods”. Invertebrate Paleobiology.
  6. ^ Elbroch, Mark "Animal Skulls: A Guide to North American Species", Stackpole Books 2006, p9
  7. ^ William F. Perrin; Bernd Würsig; J.G.M. Thewissen (ngày 26 tháng 2 năm 2009). Encyclopedia of Marine Mammals. Academic Press. ISBN 978-0-08-091993-5.
  8. ^ “Basic anatomy of Cetaceans - Dolphins”. Robin's Island. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 11 năm 2010. Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2010.
  9. ^ Wueringer, Barbara E.; Squire, Lyle; Kajiura, Stephen M.; Hart, Nathan S.; Collin, Shaun P. (2012). “The function of the sawfish's saw”. Current Biology. 22 (5): R150–R151. doi:10.1016/j.cub.2012.01.055. PMID 22401891.