Ruột là cơ quan tiêu hóa đưa thức ăn từ dạ dày đến hậu môn.

Phân loại

sửa
  1. Ruột non: cơ quan tiêu hóa sau dạ dày và trước ruột già.
  2. Ruột già: cơ quan tiêu hóa sau ruột non và gần hậu môn.
  3. Ruột thừa: phần ruột thừa nằm ở phần đầu ruột già.
  4. Ruột thẳng (Trực tràng): phần tiếp giáp giữa ruột giàhậu môn.

Tham khảo

sửa