Ruta Nacional 3 (Argentina)

Ruta Nacional 3 ("Quốc lộ 3") là một đường cao tốc của Argentina, trải dài từ phía đông của đất nước ở Buenos Aires, băng qua các tỉnh của Buenos Aires, Río Negro, tỉnh Chubut, Santa Cruz và Tierra del Fuego. Kể từ khi bắt đầu tại Avenida General Paz (A001) cho đến khi kết thúc, trên cây cầu bắc qua sông Lapataia, nó có chiều dài 3.045 km (1.892 mi). Con đường bị gián đoạn giữa km 2674 và 2696, do sự hiện diện của eo biển Magellan, lực lượng tiếp cận giữa các tỉnh Santa Cruz và Tierra del Fuego qua Chile, qua Ruta CH-255Ruta CH-257 trải dài 57 km (35 dặm) về phía bắc của eo biển và một con đường khác được lát và xử lý dài 148 km (92 mi) về phía nam. Việc vượt qua eo biển Magellan được thực hiện trong 20 phút thông qua việc sử dụng một chiếc phà đi qua chiều rộng 4,65 km (2,89 mi) tại thời điểm đó. Sau Nghị định quốc gia 1931 ngày 3 tháng 8 năm 1983, con đường này được gọi là Comandante Luis Piedrabuena phía nam Quốc lộ 22, bắt đầu từ km 719.[1]

Tham khảoSửa đổi