Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (19/9/1930 - 24/6/2008) là một nhà nhân loại học người Brazil và là cựu thành viên của Khoa Triết học, Thư và Khoa học Nhân văn tại Đại học São Paulo (FFLCH-USP). Bà là vợ của Tổng thống thứ 34 của Brazil, Fernando Henrique Cardoso, và nhiệm kì Đệ nhất Phu nhân của bà từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 1 tháng 1 năm 2003. Bà có bằng tiến sĩ nhân chủng học tại Đại học São Paulo. 

Là giáo sư và nhà nghiên cứu Cardoso dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội Mỹ Latinh (Flacso / Unesco), Đại học Chile (Santiago), Maison des Sciences de L'Homme (Paris),Đại học California, Berkeley và Đại học Columbia (New York). Bà là một thành viên liên kết của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latinh của Đại học Cambridge. Cùng với chồng, nhà xã hội học và cựu chủ tịch của Brazil, Fernando Henrique Cardoso, bà đã thành lập và sau đó chỉ đạo viện nghiên cứu Cebrap (Trung tâm phân tích và lập kế hoạch Brazil), tiếp tục là một trang web hàng đầu về xã hội nghiên cứu khoa học ở Brazil..[1]

Danh tiếng học thuật của Tiến sĩ Cardoso dựa chủ yếu vào một loạt các bài báo có ảnh hưởng lớn và các chương sách về các phong trào phổ biến và sự tham gia chính trị mà bà đã xuất bản trong những năm 1980 và 1990. Theo Tiến sĩ Cardoso, Cebrap đã thành lập nhóm nghiên cứu đầu tiên của Brazil về các phong trào xã hội, giúp nghiên cứu chính thức về mặt xã hội của các phong trào xã hội "mới" (không phải lớp) đã xuất hiện trong thập niên 1970. Đồng thời, bà đã cẩn thận để nhấn mạnh các giới hạn của các phong trào dựa trên nhận dạng và phổ biến cho chuyển đổi chính trị, ghi nhận sự phân chia giữa họ và sự phụ thuộc thường xuyên của họ vào quan hệ khách hàng với các quốc gia và đảng phái chính trị.

Không giống như nhiều học giả, Tiến sĩ Cardoso cũng có cơ hội để đưa một số lý thuyết của mình vào thực tế sau khi chồng bà được bầu làm tổng thống. Bà đã chuyển hướng tiếp cận từ thiện truyền thống của những phụ nữ đầu tiên khác bằng các chương trình Comunidade Solidária (Solidary Community) nhấn mạnh vai trò của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong quan hệ đối tác nhà nước-xã hội. Ngoài việc thực hiện các chương trình xã hội cụ thể, Comunidade Solidária còn tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận rộng rãi về các chủ đề xã hội quan trọng, từ cải cách nông nghiệp đến tình trạng pháp lý của các NGO, công bố kết quả của các cuộc đối thoại này. Anthony Hall của Trường Kinh tế London nói với BBC sau cái chết của bà rằng bà là công cụ trong việc phát triển kế hoạch đóng gói các chương trình xã hội khác nhau theo cách đã trở thành đặc trưng của chương trình xã hội Bolsa Familia thành công.[2] Bà đã xuất bản một cuốn sách về những kinh nghiệm này, Comunidade Solidaria: Fortalecendo một Sociedade, Promovendo O Desenvolvimento (Comunitas, 2002). Bà đã biến Comunidade Solidaria thành một tổ chức phi chính phủ, Comunitas, sau khi chồng bà rời chức vụ.

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân tham dự một buổi lễ quân sự.

Bà qua đời tại São Paulo vào ngày 24 tháng 6 năm 2008, sau khi bị ngừng tim. Bà đã được xuất viện từ Bệnh viện Sírio-Libanês ngày hôm trước, ngày 23 tháng 6 năm 2008, trước đó đã được nhận vào với những cơn đau ngực.[3]

Ấn phẩmSửa đổi

Sách

  • Bibliografia Sobre a Juventude (với Helena Sampaio, Edusp, 1995)
  • Comunidade Solidaria: Fortalecendo một Sociedade, Promovendo O Desenvolvimento (Comunitas, 2002)

Bài viết và các tác phẩm khác

  • 1983:  Movimentos Sociais Urbanos: Balanço Crítico. Trong Sociedade e Política no Brasil Pós-64, ed. B. Sorj và M.H. Tavares de Almeida. São Paulo: Brasiliense.
  • Năm 1987:  Os Movimentos Sociais na América Latina. Revista Brasileira de Ciências Sociais 2 (5): 27-37.
  • Năm 1987:As Mulheres e a Democracia. Revista de Ciências Sociais 1(2): 287-304. 
  • 1988: Os Movimentos Phổ biến không có Contexto da Consolidação da Democracia. Trong A Democracia no Brasil: Dilemas e Perspectivas, ed. F.W. Reis và G. O’Donnell. São Paulo: Vértice.
  • 1988:Isso É Política? Dilemas da Participação Phổ biến entre o Moderno e o Pós-Moderno. Novos Estudos làm CEBRAP 20: 74-80.
  • Năm 1990: Participação Política e Democracia. Novos Estudos CEBRAP 26: 15-24.
  • Năm 1992: Những chuyển biến phổ biến trong bối cảnh hợp nhất dân chủ ở Brazil. Trong việc tạo ra các phong trào xã hội ở châu Mỹ Latinh: Bản sắc, Chiến lược và Dân chủ, ed. A. Escobar và S.E. Alvarez. Boulder: Westview.
  • Năm 1997:  Fortalecimento da Sociedade Civil. Trong bộ 3º: Desenvolvimento Social Sustentado, Evelyn Berg. Rio de Janeiro: Gife và Paz e Terra

Tham khảoSửa đổi

Bên ngoài đường dẫnSửa đổi