Mở trình đơn chính

Sài Gòn (định hướng)

Thành phố lớn nhất miền Nam Việt Nam, Thủ đô của Việt Nam Cộng hòa

Sài Gòn và một số tỉnh vùng lân cận là tỉnh Gia Địnhquận Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa được xác nhập năm 1976 để thành lập Thành phố Hồ Chí Minh

Các tên gọi khác:

Xem thêmSửa đổi