Sài Gòn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Sài Gòn là một địa danh, tên trước đây của khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, tên gọi Sài Gòn vẫn còn được dùng rất phổ biến để chỉ khu vực Quận 1Quận 3 cũng như để chỉ Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Ngoài ra, Sài Gòn có thể là:

Xem thêmSửa đổi