Sài Gòn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Sài Gòn là tên cũ hiện vẫn còn được sử dụng phổ biến của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngoài ra, Sài Gòn còn có thể chỉ:

Xem thêm sửa