Sách Phúc Âm

một phần của kinh điển Cơ Đốc giáo

Phúc Âm, còn được gọi là Tin Mừng (bởi Công giáo Rôma) hay Tin Lành (bởi các cộng đồng Kháng Cách), là tên gọi chung để chỉ bốn cuốn sách đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong Kinh Thánh Tân Ước, bao gồm: Phúc Âm Mátthêu, Phúc Âm Máccô, Phúc Âm LucaPhúc Âm Gioan, trong đó các sách Phúc âm Mátthêu, Máccô và Luca được gọi là các Phúc Âm Nhất Lãm.

Nội dung

sửa

Mặc dù được trình bày dưới bốn hình thức và của bốn tác giả khác nhau nhưng các sách Phúc Âm đều nhằm thuật lại cuộc đời, các lời rao giảng cũng như dụ ngôn của Đấng Giê-su Christ .

Tham khảo

sửa

Đọc thêm

sửa
  • McGrath, A. 2001. In the Beginning the Story of the King James Bible and how it changed a Nation, a Language and a Culture. Hodder & Stoughton. ISBN 0-340-78585-3.

Liên kết ngoài

sửa