Thái Di hầu

(Đổi hướng từ Sái Di hầu)

Sái Di hầu (chữ Hán: 蔡夷侯; trị vì: 836 TCN-809 TCN[1][2]), là vị vua thứ bảy của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Di hầu
蔡夷侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Sái
Trị vì836 TCN - 809 TCN
Tiền nhiệmSái Vũ hầu
Kế nhiệmSái Ly hầu
Thông tin chung
Mất809 TCN
Trung Quốc
Hậu duệSái Ly hầu
Thụy hiệu
Di hầu (夷侯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái Vũ hầu

Sái Di hầu là con của Sái Vũ hầu - vua thứ 6 nước Sái. Năm 837 TCN, Vũ hầu mất, Sái Di hầu lên nối ngôi.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Sái trong thời gian ông làm vua.

Năm 809 TCN, Sái Di hầu mất. Ông ở ngôi được 28 năm. Con ông là Cơ Sở Sự lên nối ngôi, tức là Sái Ly hầu.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 9