Sáng kiến (Initiative), theo Từ điển tiếng Việt, là ý kiến mới, có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt hơn[1][2]; theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về việc Ban hành điều lệ sáng kiến, sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có tính mới, được áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực[3]; Theo Luật thi đua khen thưởng "sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận" [2][4]

Bài liên quanSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Nguyễn Văn Xô (2000), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học xã hội
  2. ^ a b Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Hồng Hà, Đàm Quang. “Văn bản quản lý Nhà nước về sáng kiến”. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 12 NĂM 2015 (681), TR 46-49.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  3. ^ “Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành điều lệ sáng kiến”.
  4. ^ “Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 23 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2017.