Sáp ghép cây là chất tổng hợp từ nhựa cô-lô-phan, sáp ong, mỡ động vật và những nguyên liệu tương tự,[1] được dùng để bôi trét và bịt kín vết cắt của những cây ghép thân gỗ hoặc thân bụi mới,[2] nhằm bảo vệ chúng khỏi nhiễm bệnh.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Grafting wax for various uses”. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2009.
  2. ^ “NCSE - Grafting”. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2009.