Sát Cáp Nhĩ

trang định hướng Wikimedia

Sát Cáp Nhĩphiên âm Hán-Việt của;