Sát thủ danh mục

Sát thủ danh mục (Category killer) là một nhà bán lẻ chuyên và có một mặt hàng sắp xếp thành loại sản phẩm sâu trong một danh mục nhất định và thông qua lựa chọn, định giá và thâm nhập thị trường có được lợi thế cạnh tranh lớn so với các nhà bán lẻ khác. Các chuỗi như Barnes & Noble, Best Buy và Staples được coi là sát thủ danh mục.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Lal, Rajiv; Alvarez, Jose B (ngày 10 tháng 10 năm 2011). “Retailing Revolution: Category Killers on the Brink”. Working Knowledge. Harvard Business School. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2016.

Liên kết ngoàiSửa đổi