Sân bay Tây Giao Mãn Châu Lý

Sân bay Tây Giao Mãn Châu Lý nằm ở Mãn Châu Lý, Nội Mông Cổ, Trung Quốc (IATA: NZH).

Hãng hàng không hoạt động và điểm đến sửa

Xem thêm sửa


Tham khảo sửa