Sân vận động Allianz

trang định hướng Wikimedia

Sân vận động Allianz có thể tham khảo đến các sân vận động với sự sắp xếp tài trợ với công ty dịch vụ tài chính Đức Allianz:

  • Allianz Arena, một sân vận động bóng đá ở München, Đức
  • Allianz Field, một sân vận động bóng đá ở Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ
  • Allianz Parque, một sân vận động bóng đá ở São Paulo, Brasil
  • Allianz Riviera, một sân vận động đa năng ở Nice, Pháp
  • Sân vận động Allianz, một sân vận động bóng đá ở Viên, Áo
  • Barnet Copthall, một sân vận động điền kinh và rugby ở Luân Đôn, Anh được gọi là Allianz Park vì lý do tài trợ kể từ tháng 2 năm 2013
  • Sân vận động Juventus, sân vận động bóng đá ở Torino, Ý, được gọi là sân vận động Allianz vì lý do tài trợ kể từ tháng 7 năm 2017
  • Sân vận động bóng đá Sydney ở Sydney, Úc, được gọi là sân vận động Allianz vì lý do tài trợ từ tháng 2 năm 2012 cho đến khi đóng cửa vào tháng 10 năm 2018