Sân vận động Ilha do Retiro

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, thường được gọi là Estádio Ilha do Retiro hoặc đơn giản là Ilha do Retiro, là một sân vận độngbóng đá nằm ở Recife, bang Pernambuco, ở Đông Bắc Brazil, và thuộc sở hữu của Sport Recife.Tên chính thức của sân vận động là Estádio Adelmar da Costa Carvalho, và nó được khánh thành vào ngày 4 tháng 7 năm 1937. Tên chung của sân vận động, Ilha do Retiro, là tên của khu phố nơi nó tọa lạc. Tên chính thức của sân vận động, Adelmar da Costa Carvalho, để vinh danh chủ tịch Sport Recife, người chủ trì cuộc cải tạo lớn đầu tiên của sân vận động. sức chứa 32983 chỗ ngồi trước đây 20000 chỗ ngồi