São Carlos

trang định hướng Wikimedia

São Carlos trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Thánh Carlo, có thể chỉ: