Sóc Châu (tiếng Trung: 朔州市), Hán Việt: Sóc Châu thị, là một địa cấp thị tại tỉnh, Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số năm 2004 là 1,25 triệu người, diện tích 5737 km². Sóc Châu có ngành khai khoáng làm chủ đạo, gồm khai thác mỏ than đá, mỏ sắt, mỏ măng gan, bô xít. Ngày 19 tháng 3 năm 2005, một vụ nổ hầm mỏ đã giết chết 65 người ở Sóc Châu.

Các đơn vị hành chính

sửa

Địa cấp thị Sóc Châu quản lý các đơn vị thị hạt khu (quận nội thành) và các huyện:


Tham khảo

sửa