Sông Đào

trang định hướng Wikimedia

Sông đào hay kênh đào: con sông nhân tạo, thường là một công trình thủy lợi.

Sông Đào có thể là tên gọi của một trong các con sông đào sau: