Sông Bé là một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.

Tỉnh Sông Bé trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976

Địa lý

sửa

Tỉnh Sông Bé có biên giới với Campuchia ở phía bắc, có vị trí địa lý:

Bảng thống kê diện tích và dân số qua các thời kỳ tỉnh Sông Bé
Năm Diện tích (km²) Dân số (người)
1979 9.745 722.300
1981 9.859 671.000
1984 9.859 734.200
1993 9.442 939.000
1995 8.519,4 1.081.700

Như vậy, Sông Bé là tỉnh có diện tích lớn nhất Nam Bộ lúc bấy giờ.

Lịch sử

sửa

Tỉnh Sông Bé được thành lập ngày 2 tháng 7 năm 1976 trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương (chính quyền cách mạng gọi là tỉnh Thủ Dầu Một), Bình Phước (do chính quyền cách mạng sáp nhập hai tỉnh Bình Long, Phước Long tồn tại trước đó) và 3 xã An Bình, Bình An, Đông Hoà của huyện Thủ Đức. Ban đầu tỉnh lấy tên là tỉnh Bình Thủ, nhưng tên gọi này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn[1].

Khi mới thành lập, tỉnh Sông Bé có 14 huyện: Bến Cát, Bù Đăng, Bù Đốp, Châu Thành, Chơn Thành, Dầu Tiếng, Dĩ An, Đồng Xoài, Hớn Quản, Lái Thiêu, Lộc Ninh, Phú Giáo, Phước Bình, Tân Uyên và thị xã Thủ Dầu Một. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Thủ Dầu Một.

Năm 1977, Quyết định 55-CP năm 1977 hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Sông Bé[2]:

Năm 1978, tái lập huyện Lộc Ninh từ một số xã của 2 huyện Bình LongPhước Long.[3]

Năm 1988, tái lập huyện Bù Đăng từ một số xã của huyện Phước Long.[4]

Đến năm 1996, tỉnh Sông Bé có 9 đơn vị hành chính gồm thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh lỵ) và 8 huyện: Bến Cát, Bình Long, Bù Đăng, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phước Long, Tân Uyên, Thuận An.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX ra nghị quyết chia tỉnh Sông Bé để tái lập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước:

  • Tỉnh Bình Dương gồm thị xã Thủ Dầu Một và 3 huyện: Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An (ngày nay bao gồm 4 thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, thị xã Bến Cát và 4 huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng). Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Thủ Dầu Một.
  • Tỉnh Bình Phước gồm 5 huyện: Bình Long, Bù Đăng, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phước Long (ngày nay bao gồm thành phố Đồng Xoài, 3 thị xã Bình Long, Phước Long, Chơn Thành và 8 huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng). Tỉnh lỵ đặt tại thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Chú thích

sửa
  1. ^ Địa chí tỉnh Sông Bé. Nhà xuất bản tổng hợp Sông Bé. 1991.
  2. ^ Quyết định 55-CP năm 1977 hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Sông Bé
  3. ^ Quyết định 34-CP năm 1978 tái lập huyện Lộc Ninh
  4. ^ Quyết định 112-HĐBT năm 1988 tái lập huyện Bù Đăng

Tham khảo

sửa