Mở trình đơn chính

Sông Bứa là một con sông đổ ra Sông Thao. Sông có chiều dài 117 km và diện tích lưu vực là 1.355 km². Sông Bứa chảy qua các tỉnh Sơn La, Phú Thọ [1][2][3].

Sông Bứa
Đặc điểm
Dài117 km
Lưu vực1.355 km²
Lưu lượng?
Dòng chảy
Cửa sôngSông Thao
 Cao độ?
Địa lý
Các quốc gia lưu vựcViệt Nam

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:500.000 tờ F-48-D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvienphapluat, 2016. Truy cập 12/05/2017.