Sông Đông (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Sông East)

Sông Đông hay East River là tên gọi của nhiều con sông hoặc vực nước khác nhau.