Mở trình đơn chính

Sông Đông (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Sông East)

Sông Đông hay East River là tên gọi của nhiều con sông hoặc vực nước khác nhau.