Sông Hà Cối là một con sông chảy qua huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Sông Hà Cối

Sông bắt nguồn từ vùng núi Keo Tiên, chảy qua xã Quảng Sơn đổ về biển qua thị trấn Quảng Hà, sông có chiều dài 35 km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Diện tích lưu vực khoảng 118,4km2, lưu lượng dòng chảy lớn nhất 1.190m3/s, lưu lượng nhỏ nhất 2,69m3/s[1]

Đoạn cuối của sông chia làm nhiều sông nhỏ trước khi đổ ra biển. thứ tự các nhánh sông như sau: Sông Hà Nam, sông Hà Cối, sông Bồ Lồ (sông Đại Hoàng), sông Đường Hoa, sông Cái Đá Bàn. Trong các sông này chỉ có sông Hà Cối có lưu lượng nước sông lớn về mùa mưa lũ. Các sông còn lại lưu lượng không đáng kể.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b [quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4531/quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-hai-ha--tinh-quang-ninh-den-nam-2030-va-ngoai-2050.aspx “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và ngoài 2050”] Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). line feed character trong |tựa đề= tại ký tự số 30 (trợ giúp)