Sông Luộc, xưa kia còn có tên chữ gọi là sông Hải Triều, sông Phổ Đà, Đà Lỗ, sông Lục Đức[1][2] là một trong những con sông nối sông Hồng với sông Thái Bình [3][4][5][6].

Sông Luộc
Vị trí
Quốc giaViệt Nam
TỉnhHưng Yên, Thái Bình, Hải DươngHải Phòng

Điểm đầu là ngã ba giao với sông Hồng tại Phương Trà - xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đoạn đầu của sông Luộc là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Điểm cuối là Quý Cao, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng (gặp sông Thái Bình). Sông có chiều dài 72 km; các loại tàu thuyền, xà lan có tải trọng dưới 300 tấn đều có thể vận tải trên sông cả hai mùa.

Trong thi ca sửa

Tố Như Nguyễn Du có bài thơ về sông Phú Nông bằng chữ Nho nhắc đến cảnh thuyền bè buôn bán trên sông như sau:

渡富農江感作
農水東流去
滔滔更不回
青山傷往事
白髮復重來
春日商船合
西風古壘開
遊人無限感
芳草遍天涯
"Độ Phú Nông Giang cảm tác"
Nông thủy đông lưu khứ
Thao thao cánh bất hồi
Thanh sơn thương vãng sự
Bạch phát phục trùng lai
Xuân nhật thương thuyền hợp
Tây phong cổ lũy khai
Du nhân vô hạn cảm
Phương thảo biến thiên nhai.
"Qua sông Phú Nông cảm tác"
Sông Nông nước chảy đông
Thao thao chẳng trở hồi
Núi xanh thương chuyện cũ
Tóc trắng được về nơi
Ngày xuân thuyền buôn họp
Lũy cổ mở gió khơi
Lòng vô cùng thương cảm
Cỏ thơm rợn chân trời.
(Thảo Nguyên dịch)

Các cây cầu bắc qua sông Luộc sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Lạc Dục xã sự tích
  2. ^ https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/2009-03/Song-ngoi,-thuy-van-3e7844ff261f08b6.aspx#:~:text=S%C3%B4ng%20Lu%E1%BB%99c%20c%C3%B2n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20g%E1%BB%8Di,T%E1%BB%A9%20K%E1%BB%B3%20%2D%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng).
  3. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  4. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48- 81 & 82xx. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  5. ^ Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/03/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Danh mục lưu vực sông nội tỉnh. CSDL Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2016. Truy cập 1/04/2019.
  6. ^ Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 11/04/2019.
  • Thảo Nguyên. Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2007.
  •   Dữ liệu liên quan tới Sông Luộc tại Wikispecies

Liên kết ngoài sửa