Sumida (sông)

(Đổi hướng từ Sông Sumida)

Sông Sumida (隅田川 (Ngung Điền xuyên) Sumida-gawa?) là con sông vùng Tokyo. Sông chảy qua 23 quận nội thành của thủ đô Nhật Bản:

Sông Sumida ở địa phận Adachi, Tokyo

Sông này nguyên thủy có tên là sông Ara-kawa nhưng vì hay lụt lội nên đến thời Minh Trị Duy tân hai bờ sông đắp kè đá. Dòng sông dài 27 km, có 26 cây cầu bắc ngang.