Sông Vĩnh Định có thể là:

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi