Sông Vị hay Vị Hà (tiếng Trung Quốc: ; Bính âm Hán ngữ: Wèi Hé; Wade-Giles: Wei Ho) là một con sông ở tây trung bộ Trung Quốc, phụ lưu lớn nhất của Hoàng Hà. Sông Vị bắt nguồn gần huyện Vị Nguyên ở tỉnh Cam Túc, cách Hoàng Hà gần 200 km ở Lan Châu. Tuy nhiêu, do Hoàng Hà ngoặt về hướng bắc quá đột ngột, hai con sông này không gặp nhau cho đến 2.000 km tính từ nguồn của Hoàng Hà, tại khu vực gọi là Đồng Quan trong tỉnh Thiểm Tây. Con sông này chảy trong ba tỉnh Cam Túc, Ninh HạThiểm Tây, trong đó phần lớn con sông chảy qua tỉnh Thiểm Tây. Sông chảy theo hướng tây-đông và gần như song song với con sông lớn Hoàng Hà. Diện tích lưu vực 134.766 km², trong đó Thiểm Tây chiếm 50%, Cam Túc 44%.

Sông Vị
Đặc điểm
Dài818 km (508 dặm)
Lưu vực134.766 km² (52.056 dặm²)
Lưu lượng? m³/s (? ft³/s)
Dòng chảy
Thượng nguồnVị Nguyên, Cam Túc, Trung Quốc
Cửa sôngHoàng Hà
 Cao độ? m (? ft)
Địa lý
Các quốc gia lưu vựcTrung Quốc

Chi lưuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi