Sông Yom (tiếng Thái: ยม) là sông nhánh chính của sông Nan. Sông này bắt nguồn ở huyện Pong, tỉnh Phayao. Sau khi chảy qua Phayao, sông này chảy qua tỉnh Phraetỉnh Sukhothai là nguồn nước chính của cả hai tỉnh trước khi đổ vào sông Nan tại huyện Chum Saeng, tỉnh Nakhon Sawan.

Sông Yom
Sông
Quốc gia  Thái Lan
Các phụ lưu
 - hữu ngạn Sông Ngao
Nguồn
 - Vị trí Làng Bun Yuen, Quận Pong, Phi Pan Nam Range, Tỉnh Phayao
 - Cao độ 347 m (1.138 ft)
Cửa sông Sông Nan
 - vị trí Quận Chum Saeng, Tỉnh Nakhon Sawan
 - cao độ 28 m (92 ft)
Chiều dài 787 km (489 mi)
Lưu vực 24.047 km2 (9.285 dặm vuông Anh)
Lưu lượng tại Nakhon Sawan
 - trung bình 103 m3/s (3.637 cu ft/s)
 - tối đa 1.916 m3/s (67.663 cu ft/s)
Bản đồ sông Yom
Sông Yom ở tỉnh Phrae

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa