Sùng Tích (chữ Hán: 崇積; 1781 - 1821), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Sùng Tích sinh vào giờ Thìn, ngày 27 tháng 11 (âm lịch) năm Càn Long thứ 46 (1781), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ ba của Phụng ân Phụ quốc công Kỳ Côn, mẹ ông là Thứ thiếp Trương thị (張氏).

Năm thứ 48 (1783), tháng 2, phụ thân ông qua đời, ông được giáng đẳng tước vị An Thân vương đời thứ 6, nhưng An vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Phụng ân Phụ quốc công (奉恩輔國公).

Năm Gia Khánh thứ 9 (1804), tháng 12, nhân duyên sự Thanh Tây lăng mà ông bị đoạt tước. Tước vị sẽ do Bố Lan Thái - con trai thứ hai của Đại Anh (岱英) - con trai trưởng của Tích Quý tập tước.

Năm Đạo Quang nguyên niên (1821), ngày 25 tháng 2 (âm lịch), buổi trưa, ông qua đời, thọ 41 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Nguyên phối: Ô Nhã thị (烏雅氏), con gái của Tuần phủ Phúc Tung (福嵩).
  • Kế thất: Ô Nhã thị (烏雅氏), chị/em gái của Nguyên phối.

Thứ thiếpSửa đổi

  • Vương thị (王氏), con gái của Vương Lộc (王祿).
  • Triệu thị (趙氏), con gái của Triệu Tường (趙祥).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Thừa Thao (承韜; 1800 - 1853), mẹ là Thứ thiếp Vương thị. Có hai con trai.
  2. Thừa Lược (承略; 1801 - 1853), mẹ là Thứ thiếp Vương thị. Vô tự.
  3. Thừa Thụ (承綬; 1802 - 1874), mẹ là Thứ thiếp Triệu thị. Có ba con trai.
  4. Thừa Nãi (承鼐; 1804 - 1854), mẹ là Thứ thiếp Vương thị. Có một con thừa tự.
  5. Thừa Hoa (承華; 1809 - 1848), mẹ là Thứ thiếp Vương thị. Có một con trai.

Tham khảoSửa đổi