Sùng Thánh Tự là một ngôi đại tự nổi tiếng và là lớn nhất Trung Quốc[1]. Được xây dựng từ thời vương quốc Đại Lý của người Bạch (937-1253), nằm trong khu vực của tỉnh Vân Nam, Quý Châu và tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay.

Hình ảnh sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Báo Tuổi Trẻ cuối tuần trang 32