Sükhbaatar

trang định hướng Wikimedia

Sükhbaatar là một từ tiếng Mông Cổ có nghĩa là "Anh hùng rìu" hay "anh hùng tráng kiện," và có thể biểu thị:

Người:

Nơi chốn: