Mở trình đơn chính

Sơn Tây (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Sơn Tây trong tiếng Việt có thể là:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi