Sơn Tây (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Sơn Tây có thể là một trong số các địa danh sau:

Việt Nam Sửa đổi

  • Tỉnh Sơn Tây: một tỉnh cũ ở miền Bắc Việt Nam tồn tại đến năm 1965, được thành lập dưới thời nhà Nguyễn (trước đó là Thừa tuyên hay Trấn Sơn Tây dưới triều Hậu Lê, thường gọi là Xứ Đoài), thủ phủ là Thành cổ Sơn Tây thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngày nay.

Trung Quốc Sửa đổi

  • Tỉnh Sơn Tây: một tỉnh nằm ở miền Bắc Trung Quốc