Mở trình đơn chính

Sơn Trạch là một xã của huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình Việt Nam.

Vị tríSửa đổi

Sơn Trạch giáp các xã Phúc Trạch ở phía Bắc và Tây Bắc, Thượng Trạch ở phía Tây, Tân Trạch ở phía Nam, Hưng Trạch ở phía Đông. Sơn Trạch là xã miền núi, đầu nguồn của sông Son (sông nhánh của sông Gianh), chảy ra từ động Phong Nha. Sơn Trạch có vị trí cửa động Phong Nha, di sản thiên nhiên thế giới.

Tham khảoSửa đổi