Sấu

trang định hướng Wikimedia

Sấu trong tiếng Việt có thể chỉ:

Động vậtSửa đổi

Thực vậtSửa đổi