Sậy trong tiếng Việt là một thuật ngữ trong ngành thực vật học được sử dụng để chỉ một trong các loài thực vật thuộc họ lúa, có bề ngoài khá giống nhau, thường mọc ở những vùng ven sông, bãi lầy; được chỉ ra dưới đây:

Tất cả các loài kể trên đều đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành nên các bụi lau sậy.