Chất màu, chất nhuộm hay sắc tố là vật liệu thay đổi màu sắc của ánh sáng phản xạ hay truyền tới do kết quả của việc hấp thu chọn lọc bước sóng ánh sáng. Quá trình vật lý này có thể do huỳnh quang, lân quang hay các hình thức phát quang khác, trong đó vật liệu phát ra ánh sáng. Thuật ngữ sắc tố sinh học được sử dụng cho tất cả chất mà[1] u không phụ thuộc vào độ tan.[1]

Chú thích

sửa
  1. ^ a b “South Africa artifacts indicate a 100,000-year-old art studio”. latimes. Truy cập 27 tháng 10 năm 2016.

Xem thêm

sửa