Sắt oxide

(Đổi hướng từ Sắt oxit)

Sắt oxide là các oxide của sắt. Một số được dùng trong vật liệu gốm, như làm men gốm. Chúng, cùng với oxide các kim loại khác, tạo ra màu sắc cho men sau khi nung ở nhiệt độ thích hợp.

Bột màu dùng sắt(III) oxide, Fe2O3