Trong vật lý hạt, số lepton (trong lịch sử còn gọi là điện tích lepton) [1]số lượng tử được bảo toàn đại diện cho sự khác biệt giữa số lượng lepton và số lượng antilepton trong phản ứng hạt cơ bản.[2] Số Lepton là số lượng tử phụ trợ, do đó tổng số của nó được bảo toàn trong các phản ứng (trái ngược với số lượng tử nhân như số chẵn lẻ, trong đó sản phẩm được bảo quản thay thế).

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Gribov, V.; Pontecorvo, B. (ngày 20 tháng 1 năm 1969). “Neutrino astronomy and lepton charge”. Physics Letters B. 28 (7): 493–496. Bibcode:1969PhLB...28..493G. doi:10.1016/0370-2693(69)90525-5. ISSN 0370-2693.
  2. ^ Griffiths, David J. (1987). Introduction to Elementary Particles. Wiley, John & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-60386-3.; Tipler, Paul; Llewellyn, Ralph (2002). Modern Physics (4th ed.). W. H. Freeman. ISBN 978-0-7167-4345-3.